Privacyverklaring

Inleiding
Wij respecteren de privacy van mensen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt zullen we beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere privacyregels.

Dit privacystatement is bestemd voor al onze klanten met wie wij een overeenkomst hebben of klanten die van onze diensten of website gebruik maken.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen wij hanteren.

Relatiegegevens
Wij hebben uw contactinformatie nodig om u allereerst te informeren en om contact te hebben met elkaar.

Wij beschikken over de persoonsgegevens zodat we een passende offerte kunnen maken en de overeenkomst met je uit kunnen voeren en je daarover te informeren. Deze gegevens bevatten onder meer uw naam, adres, telefoonnummer en uw e-mailadres.

Wij bewaren deze gegevens zolang het nodig is om de overeenkomst uit te voeren en tot maximaal vijf jaar daarna.

Financiële gegevens
Om ervoor te zorgen dat wij de juiste factuur aan u versturen, kan het zijn dat we persoonsgegevens verwerken.

Wij bewaren deze gegevens zolang het nodig is om de overeenkomst uit te voeren en tot maximaal zeven jaar daarna. Voor bepaalde financiële gegevens geldt een fiscale bewaartermijn van zeven jaar na het einde van de overeenkomst. Daarnaast vernietigen wij deze persoonsgegevens niet totdat de factuur is betaald en in geval van een procedure voor de duur van deze procedure.

Internetsites van derden
Op onze websites vindt u soms links naar andere websites en social media. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Deze websites hanteren een ander privacybeleid waarop wij geen invloed hebben.

Contactformulier
Op onze website kunt u een contactformulier invullen. Door het invullen van dit formulier, geeft u toestemming om u te benaderen en hebben wij een legitiem belang om contact met u op te nemen. Hiervoor gebruiken wij uw naam en e-mailadres.

Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat uw verzoek is afgewikkeld en tot 6 maanden daarna voor het geval u naderhand nog meer vragen heeft zodat wij uw informatieve er dan meteen bij kunnen pakken.

Sollicitanten
Op onze website staan ook vacatures geplaatst. Als u bij ons solliciteert, gaat u ermee akkoord dat we u benaderen als u interesse heeft getoond in een baan of andere kans bij ons. Hiervoor gebruiken wij de door u opgegeven gegevens als uw naam en e-mailadres.

Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat uw sollicitatie en bij toestemming van u tot 12 maanden daarna voor het geval er zicht een geschikte andere vacature zou kunnen voordoen.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt.

De cookies op onze website gebruiken we alleen om onze website beter te laten functioneren.

U kunt deze cookies zelf verwijderen door binnen de instellingen van uw computer de browsergeschiedenis te wissen.

We verstrekken geen gegevens aan derden voor marketingdoelen behalve als je bij ons hebt aangegeven dat je daarin geïnteresseerd bent.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U hebt de volgende rechten:
1. een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen;
2. de inzage in uw persoonsgegevens;
3. het corrigeren van terechte fouten;
4. het verwijderen van verouderde gegevens;
5. het intrekken van toestemming;
6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en
7. het overdragen van uw gegevens naar een derde.
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik dit dan doen?
U kunt een verzoek zoals hierboven bedoeld heel eenvoudig bij ons indienen.

Diversen
De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden.

Wij verwerken geen persoonsgegevens buiten de EER.

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

Contactgegevens:
Vloerenstudio Nederland
De heer Willemsen
Het Vergun 30, 6931 KD te Westervoort
Tel: 026 – 3034211
E-MAIL: info@vloerenstudionederland.nl

Openingstijden Showroom:

Maandag: Showroom gesloten
Dinsdag: 10:00-17:00
Woensdag: 10:00-17:00
Donderdag: 10:00-17:00
Vrijdag: 10:00-17:00
Zaterdag: 10:00-14:00
Wilt u advies of meer informatie? Maak dan een afspraak zodat wij u goed kunnen helpen!

Showroom
Het Vergun 30
6931 KD Westervoort

Telefoon:
026 - 3034211

Mail:
info@vloerenstudionederland.nl

Vloerenstudio Nederland helpt u graag met advies, verkoop en deskundige montage van vloeren en gordijnen. Wij hebben 20 jaar ervaring in de woning & project markt.

In Westervoort (bij Arnhem) hebben wij een mooie en overzichtelijke showroom, met actuele producten en trends die regelmatig getoetst en veranderd worden.

Officiële dealer van Scratchnomore
Geen krassen meer!